1/154 BRIGADA HV "PAZINSKI BOŠKARINI"

1/154 BRIGADA HV "PAZINSKI BOŠKARINI"

2/154 BRIGADA HV "MALVAZIJSKI TIGROVI"

2/154 BRIGADA HV "MALVAZIJSKI TIGROVI"

3/154 BRIGADA HV "POREČKI PRČI"

3/154 BRIGADA HV "POREČKI PRČI"

UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA - 154. UMAG

 Ungarija 39A, 52470 Umag

UDRUGA DRAGOVOLJACA I VETERANA DOMOVINSKOG RATA - POREČ

Pionirska 1, 52440 Poreč

+385 98 390 516

udvdrporec@gmail.com

UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA PAZINŠTINE

Ul. 154. brigade HV bb,52000 Pazin

+385 98 644 628

uhbdrpazin@gmail.com